LICHT IN HET DUISTER is het landelijke thema dat ons voor de ‘Week van gebed’ wordt aangereikt vanuit de kerken in het Midden-Oosten. De centrale Bijbeltekst komt uit het Evangelie van Mattheüs – hoofdstuk 2. We lezen: “Want zo staat geschreven bij de profeet: En uit jou Bethlehem in het land van Juda komt een leider voort die mijn volk Israël zal leiden”. Tijdens deze week staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Denken wij na hoe dit Licht in het duister bij ons tot leven komt. De Raad van kerken nodigt u uit deze dienst online mee te vieren.
 
Voorganger: Ds. M. De Jong
 
 
LET OP: Vanwege Corona is deze dienst uitsluitend via uw beeldscherm mee te vieren via deze link.
 
In de viering worden 2 bijzondere liederen gebruikt van Oosterse komaf, ze zijn (zeker voorzien van videobeelden) zéér de moeite waard nog eens terug te kijken & luisteren.