Eens per twee jaar is er, tijdens een ouderenviering, een gemeenschappelijke ziekenzalving en of ziekenzegen. Deze wordt toegediend door een priester die de zieke/oudere zalft met de Heilige Olie. Naast degene die het sacrament wil ontvangen zijn vanzelfsprekend ook familieleden van harte welkom in deze viering.

De individuele ziekenzalving wordt op verzoek van de zieke en diens familie, bemiddeld door een van de pastores, door een priester toegediend. Behalve de ziekenzalving bestaat ook de mogelijkheid tot het ontvangen van de ziekenzegen. Deze kan gegeven worden door een niet gewijde pastor en zij bestaat uit de handoplegging en de zegening met wijwater.