Driemaal per jaar vindt er in Oosterbeek, afwisselend in de verschillende plaatselijke kerken, een oecumenische kerkdienst plaats: in de gebedsweek voor de eenheid, in de vredesweek en op oudejaarsavond.

Voorts zijn er in de vastentijd en in de adventstijd op zondagavond oecumenische versperdiensten.

Iedere woensdag om 19.00 uur is er een oecumenisch avondgebed in onze Bernulphuskerk.