Op de locatie Bernulphus zijn twee koren actief, te weten:

Het Toorop koor
Het koor maakt voor de begeleiding van de zondagdienst gebruik van Nederlandstalige gezangen.
Dirigent: de heer Joep Stappers (jstappers45@hotmail.com)

Bestuurlijke werkgroep van het koor:
Karin Versteeg, voor de communicatie onderling en richting buitenwereld (kversteeg58@gmail.com)
Martine Schoenmaeckers, voor de financiën (martine.schoenmaeckers@ziggo.nl)
Molleke Willems, voor de kerkelijke zaken (m.willems94@upcmail.nl)
Gerda Baas, voor lief en leed (026-3333636)