Er is een groep collectanten, die bij toerbeurt en in onderling overleg de collectes verzorgen. Voor inlichtingen, vraag voor of na een viering een van de dienstdoende kosters.