In de katholieke kerk zijn vele rituelen en gebruiken zichtbaar, met behulp waarvan het geloof op een zichtbare wijze tot uitdrukking wordt gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het slaan van een kruisteken om een gebed te openen, het plaatsen van een palmtak achter een crucifix als hoopvol teken van vrede en verlossing, het zegenen met wijwater om ons schoon te wassen van schuld en zonde, of het gebruik van wierook om - net als de drie wijzen - Christus te eren.

Te midden van al deze handelingen hebben de zeven Sacramenten een bijzondere en heel eigen plek. Ze worden verstaan als onpeilbaar meer dan een mooi en betekenisvol ritueel.