Sinds een aantal jaar wordt het pastoraat ondersteund in haar werkzaamheden t.b.v. dopen door de werkgroep ‘Dopen’. Deze werkgroep draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de doopaanmeldingen en voor de organisatie van de voorbereidingsavonden. Een nieuwe structuur in de organisatie van het pastoraat, alsmede een groot aantal dopelingetjes in ons verjongende dorp, vraagt een heroverweging van de werkwijze van deze werkgroep. Voorheen werden de doopplechtigheden ad hoc gepland. Dit is in de toekomst niet meer mogelijk, aangezien het pastorale team in elf parochies werkzaam is.