De daarvoor bestaande werkgroep organiseert samen met een groep ouders alle activiteiten ter voorbereiding op de Eerste H. Communie. De doelstelling van de werkgroep is niet alleen de kinderen maar ook hun ouders door middel van bijeenkomsten te begeleiden naar de Eerste Heilige Communie.

De werkgroep bestaat uit:
Marja Boere, tel 3337263 email: m.boere5@kpnplanet.nl