Parochianen, die hun huwelijk willen bevestigen voor God en voor de gemeenschap van gelovigen, wordt gevraagd tijdig vóór de kerkelijke inzegening contact op te nemen met de parochie. Aan de huwelijksviering gaan altijd één of meerdere persoonlijke gesprekken vooraf. In overleg met het bruidspaar wordt de viering voorbereid.