Eens per twee jaar is er, tijdens een ouderenviering, een gemeenschappelijke ziekenzalving. Deze wordt toegediend door een priester die de zieke/oudere zalft met de Heilige Olie. Naast degene die het sacrament wil ontvangen zijn vanzelfsprekend ook familieleden van harte welkom in deze viering.

De individuele ziekenzalving wordt op verzoek van de zieke en diens familie, bemiddeld door een van de pastores, door een priester toegediend.