Via het hoofd Geestelijke Verzorging (Taco Bos) van het psychiatrisch ziekenhuis van Pro Persona in Wolfheze kregen wij bericht dat men op zoek is naar een paar mensen die op zondag ondersteuning willen bieden bij de oecumenische vieringen. De vieringen zijn laagdrempelig en oecumenisch. Samengevat gaat het om één of twee nieuwe leden voor de “opbrengcommissie”. Zij ondersteunen bij de dienst. En om Kerkvrijwilligers. Zij zorgen, zo nodig, voor begeleiding van de cliënten die de dienst bezoeken. Voor beide is de tijdsinvestering ongeveer van 10.00 tot 12:00 uur. 

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u meer informatie krijgen via Taco Bos: tel 026-4833130 of via Antoinet Verborg: tel 026-3391870