Gedurende meer dan 130 jaar, dat de Bernulphuskerk hier staat, hebben er vele vieringen, evenementen, repetities e.d. plaatsgevonden. Hieronder staan 2 foto’s van zulke bijzondere momenten.

   

Mocht u weten wanneer en ter gelegenheid waarvan deze foto’s gemaakt zijn, wilt u dat dan doorgeven aan het secretariaat: bernulphusparochie@gmail.com. Hiervoor hartelijk dank!

Soms ontvangt het secretariaat foto’s van kinderen, die –bij het opruimen van spulletjes van hun ouders– foto’s tegenkomen die iets met onze kerk te maken hebben. Mocht u zelf foto’s hebben, die ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zijn genomen of komt u foto’s tegen dan wil Bernulphus daarvan graag een afdruk ontvangen/maken. Laat dat weten aan het secretariaat:

oosterbeek@pztb.nl

Dank u wel voor uw hulp/medewerking.