Bij gelegenheid van het jubileum van de kruiswegstaties van Jan Toorop is een fraai boek uitgegeven: 

de 14 kruiswegstaties van 
JAN TOOROP 
met ziel en zaligheid 

Hierin staan de prachtige staties afgebeeld. Naast de staties wordt iets verteld over Toorop en het Lijdensverhaal, Toorop en Oosterbeek, en Toorop aan het werk. Verder is er correspondentie opgenomen in dit boek, die een goede indruk geeft van de manier waarop hij aan de verschillende kruiswegstaties heeft gewerkt. 
Achter in het boek vindt u informatie over Jan Toorop, mevrouw Paulina de Bruijn-van Lede (de schenkster van de staties) en Miek Janssen (een vriendin van Toorop). 
Het boek is in de kerk verkrijgbaar voor € 10,00