Jezus wordt ter dood veroordeeld

"Toen stelde Pilatus hen Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geselen en leverde Hem aan hen over om gekruisigd te worden. De Heilige en Rechtvaardige werd verloochend. Ze hebben het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving; maar de Leidsman ten leven hebben ze gedood".
Hand. 3,14

God, onze Vader, uw oordeel is steeds liefde. uw woord is immer gegrond in uw barmhartigheid. Hoor ons, luister naar ons en doe ons toekomen de genade van uw Zoon, veroordeeld om ons tot leven te brengen, Jezus Christus, onze Heer.
Amen.