Het vastenactieproject gaat dit jaar over mensen op het eiland Floris (Indonesië) die zich in een isolement bevinden in verband met psychiatrische problemen. Om dit project te steunen, wordt er in onze kerk gedurende de vastentijd twee keer een collecte gehouden. Ook kunt u: contant geld in het zakje of in het collectemandje in de kerk, de acceptgiro van het vastenzakje, dat hierbij is bijgesloten, invullen onder
vermelding projectnummer 401244, zelf overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie onder vermelding van 401244 via de button DONEREN op de website van de vastenactie en dan ons project kiezen: https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/het-ontketenen-van-mensen-met-een-beperking-in-flores-indonesi
 
Vanzelfsprekend bevelen we dit project van harte bij u aan!
MOV-groep
De Hulpdienst Voor Elkaar is een stichting, die al meer dan 30 jaar bestaat. Onze vrijwilligers doen allerlei hand- en spandiensten voor inwoners van de gemeente Renkum, die om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. Bij de stichting zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Als u hulp nodig heeft om u te vervoeren en te begeleiden naar een arts of ziekenhuis, bij kleine klusjes in en om het huis, tuinklusjes, het invullen van formulieren, het gebruik van uw computer of telefoon, of als u wilt wandelen (met rolstoel), boodschappen doen of andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede is opgesplitst in twee subgroepen.:

De eerste groep verzorgt de jaarlijkse Vastenactie en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Contactpersoon: Hans Schepers tel: 026-3333933

De tweede groep houdt zich bezig met het missionaire bewustzijn en onze verbondenheid met de Derde Wereld ten aanzien van problemen rondom arm en rijk en mensenrechten.Op dit moment is de groep actief in Roemenië, Zambia en Brazilië

De Roemeense activiteiten worden aangestuurd vanuit de oecumenische werkgroep “Roemenië” in Oosterbeek.

Contactpersoon: Anneke Brummer tel: 026-3335988