Sinds de 11 parochies uit onze regio per 1 januari 2010 zijn gefuseerd tot een grote parochie, de Z.Titus Brandsma parochie, is er organisatorisch heel wat veranderd in de verschillende geloofsgemeenschappen. Niet langer heeft iedere “oude parochie” (lokale geloofsgemeenschap: “locatie”) één of twee pastores die in de parochie aanwezig zijn, maar heeft ze te maken met een compleet pastoraal team van slechts 2 pastores. 

Het pastoraal team is niet exclusief voor één locatie beschikbaar, maar het verdeelt haar aandacht en werk over de 10 locaties van de Z.Titus Brandsma Parochie. Omdat dit betekent dat er geen sprake meer is van één of twee pastores die permanent aanwezig zijn op een locatie, houdt dit tegelijkertijd in dat de parochies zelf zorg moeten dragen voor een aantal taken, met name waar het gaat om coördinatie. Om daarin te voorzien is aan iedere parochie gevraagd om te komen tot de oprichting van een pastoraatsgroep, een groep van geschoolde en gekwalificeerde parochianen, die het centrale aanspreekpunt voor pastorale zaken in de parochie is. Naast de pastores is nu ook de pastoraatsgroep het gezicht van de geloofsgemeenschap. Zij coördineert de activiteiten die voortkomen uit het pastorale beleidsplan dat onder leiding van het pastorale team is ontwikkeld en dat in het bestuurlijk overleg van de parochie is vastgesteld. De leden van de pastoraatsgroep zijn de eerst aanspreekbaren voor de uitvoering van het pastorale beleid. Daarmee is de pastoraatsgroep de plek waar in de locale gemeenschap de pastorale lijnen samenkomen en weer uitgaan. Het pastoraal team heeft van de bisschop in haar zending de opdracht meegekregen om te werken vanuit vier onderscheiden profielen: diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw. Iedere pastor is aanspreekbaar op één van deze deelterreinen. Hij begeleidt de betreffende parochiële werkgroepen en stuurt nieuwe ontwikkelingen aan

Pastor Henri ten Have is pastoor van de Z. Titus Brandsma parochie.

De profielverdeling binnen het pastoraal team is als volgt:

alt
 
PROFIEL LITURGIE & Pastoor

H.W.M. (Henri) ten Have, priester
Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Telefoon: 0317-419290
Email: hwmtenhave@zonnet.nl
Afwezig: maandag
 
alt

PROFIEL GEMEENSCHAPSOPBOUW:
 
Erik Rozeman, kandidaat priester
Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Telefoon: 06-30909608
Email: e_rozeman@hotmail.com
Afwezig: vrijdag

 

Parochiële voorgangers:

Onze gemeenschap mag zich verheugen in een groep parochiële voorgangers met een professionele theologische achtergrond:

Mevr Nancy van Maanen
Dhr. Joost Klopper
Dhr. Nico van Schaik