Utrechtseweg 129
6862 AG Oosterbeek

Telefoon: 026-3333200

Noodnumer: 06-40583803
Email: oosterbeek@pztb.nl

Het secretariaat wordt gecoördineerd door mevrouw Riet van der Heide-Keukens en mevrouw Hannie Kortekaas en is geopend op woensdag en donderdag van half tien tot twaalf uur. U kunt het secretariaat vinden in het kerkgebouw, op de eerste verdieping, boven de Trefzaal.Telefonisch is het secretariaat te bereiken via telefoonnummer: 026-3333200 en uiteraard ook per mail via het e-mail-adres: oosterbeek@pztb.nl

Belt u voor dringende zaken rondom overlijden of het toedienen van de laatste sacramenten: 06-40583803, b.g.g. graag voicemail inspreken!

Met regelmaat verschijnt er naast het Parochieblad 'Titus Breed' een lokale nieuwsbrief met zaken die specifiek betrekking hebben op onze geloofsgemeenschap in Oosterbeek. Indien u deze wilt ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig aanmelden, waarna u deze telkens bij uitkomen krijgt toegestuurd per e-mail. Aanmelding heeft géén invloed op de ontvangst van het parochieblad Titus Breed, maar enkel op onze lokale nieuwsbrief. Ook heeft aanmelding van één of meer e-mailadressen geen enkele relatie met de parochieadministratie. Eventuele wijzigingen daarvoor dienen aan ons secretariaat te worden doorgegeven op de gebruikelijke wijze.

Let op: Sommige e-mail providers kunnen nieuwsbrieven als spam of ongewenste post beschouwen. Om dit te voorkomen raden wij u aan het adres info@bernulphus.nl  aan uw adresboek(en) toe te voegen.Soms helpt het, wanneer de nieuwsbrief in de map 'ongewenste post' of 'spam' terecht gekomen is met (veelal) de rechter muisknop in het menu de mail als 'makereren gewenst' te beschouwen.

Indien een zieke, of een oudere, bezoek wenst van één van de pastores, dan kan dit worden doorgegeven via het secretariaat. Dit kan tijdens de openingsuren via telefoonnummer 026-3333200. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor nadere afspraken.