Velen zullen zich nog de restauratie van ons kerkgebouw in de 90-er jaren van de vorige eeuw herinneren. De kerk werd onder leiding van en met inbreng van veel deskundige parochianen grondig gerestaureerd. Belangrijke projecten in die restauratie waren de leien dakbedekking, het schilderwerk van wanden en pilaren en de kruiswegstaties van Jan Toorop. Het resultaat heeft vervolgens veel bewondering en complimenten opgeleverd.

- Dit artikel is geschreven bij de in gebruik name van de twee nieuwe orgels. Intussen is de situatie wat betreft de koren gewijzigd. Het Bernulphus koor is opgeheven. Er zijn nu nog twee lokale koren: het Tooropkoor en het parochiekoor. Voorts maken ook de algemene parochiële koren gebruik van de twee orgels -

In plaats van één pijporgel beschikt onze kerk nu over twee ‘digitale’ kerkorgels, een op de vertrouwde plek boven, waar het Bernulphuskoor en het Parochiekoor zingen en een beneden nabij het liturgisch centrum, waar het Nederlands koor zingt. Vooral voor het Nederlands koor is dat een enorme verbetering omdat het geluid van het orgel nu niet meer vertraagd van ver achter uit de kerk klinkt, maar direct van dichtbij en daarmee beter steun geeft. 

Voordeel voor u èn uw parochie

Parochies ontvangen geen subsidie. Dus bestaat uw parochie dankzij uw giften. Wanneer u regelmatig geeft, dan kunt u gebruik maken van een fiscaal aantrekkelijke regeling. In feite komt het erop neer dat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van het voor u geldende tarief inkomstenbelasting (zie de twee voorbeelden). Het resultaat is dat u meer kunt geven, zonder dat het u netto meer geld kost!