In 2001 heeft het bisdom voor het parochiepastoraat een nieuwe koers uitgezet: “Op weg naar missionaire gemeenschappen”. De pastoraatsgroep functioneert hierbij als het gezicht van de plaatselijke geloofsgemeenschap en als coördinator van de pastorale activiteiten. Deze kunnen bestaan uit de voorbereiding van de sacramenten, de verschillende vormen van liturgie en activiteiten waarbij de zorg voor de medemens centraal staat. In de Bernulphus wordt de pastoraatsgroep gevormd door Antoinet Verborg en Miep Geutjes.

Als lid van de pastoraatsgroep houd ik me vooral bezig met alles wat met diaconie te maken heeft. Vanuit de wens om in de maatschappij als kerk zichtbaar te zijn en te blijven is vanuit de diaconieën van de verschillende kerken in Oosterbeek-Heveadorp-Wolfheze-Heelsum en Renkum de gedachte ontstaan om veel meer samen te gaan werken. Tot vorig jaar was er het Steunfonds, waarin de kerken en de gemeente Renkum participeerden. Dat Steunfonds is opgeheven omdat het niet (meer) aan zijn oorspronkelijke doel (snelle hulp in noodgevallen) voldeed. 

Op zondag na de viering is het een goede gewoonte om samen koffie te drinken en zo van het wel en wee van elkaar op de hoogte te blijven. Die koffie moet wel gezet worden en de kopjes klaargezet en weer in de vaatwasser. Geen hele grote klus, maar iemand moet het doen. Omdat de groep, die het nu doet wat klein geworden is, zijn we dringend op zoek naar een paar mensen, die hieraan mee willen werken. U mag gerust eerst eens een keer meelopen om te kijken of het iets voor u is. 

Vanuit de zondagviering wordt door een van ons soms de H. Communie bij iemand thuisgebracht. Ook enkele andere kerkbezoekers doen dit (in overleg met de pastoraatgroep). Wij vangen signalen op dat dit voor meer mensen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, van grote betekenis kan zijn. Vanuit de pastoraatsgroep willen wij een bijeenkomst organiseren om hier eens met elkaar van gedachten over te wisselen. Hoe doe je dat? Hoe ga je er mee om? Wij willen graag weten of er meer mensen zijn die er prijs op stellen de H. Communie thuis te ontvangen en of er mensen zijn die toegerust willen worden de H. Communie bij mensen thuis te brengen. Laat het alstublieft weten via het secretariaat of mensen van de pastoraatsgroep (Miep Geutjes, Antoinet Verborg).