Bezuinigingen
Naar aanleiding van de berichten van het parochiebestuur over de noodzakelijke bezuinigingen voor 2014 hebben de locatieraad en pastoraatsgroep twee informatie bijeenkomsten georganiseerd. Het doel was om met parochianen van gedachten te wisselen over de bezuinigingen. De zorgen en het verdriet maar ook om te kijken wat er wel mogelijk is. In totaal maakten ongeveer 70 mensen gebruik van de mogelijkheid om in gesprek te gaan. Ook lieten nog een aantal mensen weten de uitnodiging te waarderen maar wegens omstandigheden niet te kunnen komen. Wij vinden dit getuigen van een grote betrokkenheid. We hadden de uitnodiging pas kort van te voren kunnen verspreiden.
Na een inleidend woord, waarin onder andere de gevolgen voor het aantal vieringen en de gevolgen voor de muzikale ondersteuning genoemd werden, is er in vier groepen verder gepraat.
Aan de groepen werden twee vragen als richtlijn voor het gesprek meegegeven: 1. Wat heeft de geloofsgemeenschap volgens u nodig en 2. Wat kan daarin uw bijdrage zijn?
Niet elke groep had de vragen nodig om tot een levendige discussie te komen. De bijeenkomsten hebben veel informatie opgeleverd. Er zal een verslag van worden gemaakt waarna het parochiebestuur wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met de geloofsgemeenschap van de Bernulphus maar wellicht ook in HDOR verband.


Museumbus
Via de coördinator van Dorpshuis Oosterbeek van Solidez kregen wij bericht over de Museum Plus bus. Voor mensen die belangstelling hebben om een bezoek te brengen aan het gemeentemuseum in Den Haag en daar alleen niet zo gauw toe komen, om welke reden dan ook, is er de mogelijkheid om op vrijdag 25 juli 2014 mee te gaan met de Museum Plus bus.
Voor deelnemers vanuit de parochie zijn er 10 plaatsen beschikbaar. Er is mogelijkheid om loophulpmiddelen of een rolstoel mee te nemen. Ook wordt er een begeleider vanuit de parochie gevraagd. Er zijn geen kosten aan verbonden, u moet alleen uw eigen lunch meenemen!
Heeft u belangstelling meldt dit dan alstublieft bij Antoinet Verborg of een van de andere leden van de pastoraatsgroep. Wij moeten zo snel mogelijk doorgeven wie er meegaan.
Een mooie gelegenheid voor een gezellige dag!

Parochiële Caritas Instelling
In de St. Bernulphus geloofsgemeenschap is er een PCI werkgroep die bestaat uit Molleke Willems (penningmeester), Gerda van Beersum (secretaris) en Antoinet Verborg(namens pastoraatsgroep) .
Samengevat komt de doelstelling van de PCI neer op: individuele ondersteuning, ondersteuning projecten en noodhulpverlening. Er is contact met de Stichting Algemeen Hulpfonds Renkum. Mocht u in uw omgeving hulpvragen signaleren geef dit dan alstublieft door aan een van de werkgroepleden.

Antoinet Verborg