Geloven in deze tijd is veelvormig. De uniformiteit van de katholieke kerk uit het verleden lijkt voorbij. Mensen zijn individueel op zoek naar zin en richting in hun leven. Hierbij vinden wij het meer dan de moeite waard de Katholieke traditie te behouden, maar tegelijkertijd worstelen ook wij soms met het gevoel dat de huidige kerk en of mensen de tekenen van deze tijd niet meer lijkt te verstaan.

Wij willen een gastvrije kerk zijn. Gastvrijheid betekent voor ons ruimte scheppen om op eigen wijze vorm te geven aan het Christen zijn.

De Bernulphus gemeenschap herbergt ca. 1750 parochianen uit ca. 1100 huishoudens.

Al weer 11 jaar, sinds 1 januari 2010 maakt de Bernulphus onderdeel uit van de parochie H.Titus Brandsma. Deze parochie beheert op dit moment 7 kerken in Bennekom, Ede, Renkum, Oosterbeek, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Voor deze parochie is een team van 2 pastores werkzaam, zie Pastoraat.