In onze gemeenschap hebben we de activiteiten van dienstbaarheid aan onze naasten, de diaconale taken, samengebracht onder de titel:

BERNULPHUS, GOEDE BUUR

Hiermede geven wij aan, dat wij als parochiegemeenschap een goede buur voor onze naasten willen zijn, zowel voor hen in onze directe omgeving als ook voor hen, die niet naast ons wonen b.v. in Afrika en Oost Europa. Coördinator voor “Bernulphus,goede Buur” is Antoinet Verborg, lid van de Pastoraatsgroep. tel.: 026-3391870