De Hulpdienst Voor Elkaar is een stichting, die al meer dan 30 jaar bestaat. Onze vrijwilligers doen allerlei hand- en spandiensten voor inwoners van de gemeente Renkum, die om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. Bij de stichting zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Als u hulp nodig heeft om u te vervoeren en te begeleiden naar een arts of ziekenhuis, bij kleine klusjes in en om het huis, tuinklusjes, het invullen van formulieren, het gebruik van uw computer of telefoon, of als u wilt wandelen (met rolstoel), boodschappen doen of andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede is opgesplitst in twee subgroepen.:

De eerste groep verzorgt de jaarlijkse Vastenactie en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Contactpersoon: Hans Schepers tel: 026-3333933

De tweede groep houdt zich bezig met het missionaire bewustzijn en onze verbondenheid met de Derde Wereld ten aanzien van problemen rondom arm en rijk en mensenrechten.Op dit moment is de groep actief in Roemenië, Zambia en Brazilië

De Roemeense activiteiten worden aangestuurd vanuit de oecumenische werkgroep “Roemenië” in Oosterbeek.

Contactpersoon: Anneke Brummer tel: 026-3335988