De Hulpdienst Voor Elkaar is een stichting, die al meer dan 30 jaar bestaat. Onze vrijwilligers doen allerlei hand- en spandiensten voor inwoners van de gemeente Renkum, die om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. Bij de stichting zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief. Als u hulp nodig heeft om u te vervoeren en te begeleiden naar een arts of ziekenhuis, bij kleine klusjes in en om het huis, tuinklusjes, het invullen van formulieren, het gebruik van uw computer of telefoon, of als u wilt wandelen (met rolstoel), boodschappen doen of andere vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.  Het is prettig als u dit ongeveer een week voordat u de hulp nodig heeft doet, zodat er tijd genoeg is om hier een vrijwilliger voor te zoeken.
We zijn op 1 januari 2012 tevens begonnen met onze service "Samen Boodschappen Doen". Een vrijwillige chauffeur haalt één of meerdere mensen thuis op, rijdt dan met deze mensen naar winkels van hun keuze en gaat daarna, als dat gewenst is, samen met hen nog ergens een kopje koffie drinken. Daarmee beogen we dat mensen, die niet zelfstandig meer kunnen gaan winkelen, toch zelf hun boodschappen uit kunnen zoeken en vervolgens geholpen worden met het transport hiervan. We brengen de mensen weer thuis en brengen desgewenst de boodschappen naar binnen. Bovendien kunnen mensen op deze manier nieuwe sociale contacten opdoen. De hulp wordt geheel gratis gegeven. Wel vragen wij een vergoeding voor de kosten die de vrijwilliger maakt en een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer met een minimum van € 2,50.
Natuurlijk mag u ons werk ook financieel steunen. U kunt uw donatie dan storten op bankrekeningnummer 427000424.
Wij zijn rechtstreeks bereikbaar op maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 13.00 uur, telefoonnummer 06-15587336.

Corry Dieleman [corrydieleman@hotmail.com]