Heeft u acute financiële nood en zijn de bestaande regelingen (nog) niet mogelijk of niet meer mogelijk, dan kunt u via uw hulpverlener en/of het sociaal loket van de gemeente, een aanvraag doen bij het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum. Dit is een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum, een samenwerkingsverband van diaconieën en Parochiale Caritas van negen kerkgenootschappen in de gemeente  Renkum.

Let op, het gevraagde bedrag kan niet hoger zijn dan maximaal € 1000,–

Algemeen
Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum heeft tot doel om kleine acute financiële bijstand te verlenen aan alle burgers van de gemeente Renkum die door omstandigheden daarvoor in aanmerking komen, ter beoordeling aan de leden van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum. Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum is een noodvoorziening en is niet bedoeld als reguliere voorliggende voorziening.

Hoe werkt het?
Uw hulpverlener stuurt een mail naar diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl Met daarin de beschrijving van uw hulpvraag en de hoogte van het benodigde bedrag. Het noodfonds stelt na beoordeling van de hulpvraag,  een financiële bijdrage ter beschikking ter grootte van maximaal € 1000,–. Meestal in de vorm van een lening. Beoordeling van de hulpvraag ligt bij de leden van het platform. Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum streeft eraan een hulpvraag binnen een week, maximaal binnen twee weken, beoordeeld en afgerond te hebben.  Bedragen worden aan ondersteunende instanties van de hulpvrager uitgekeerd. In geval van een lening wordt  een overeenkomst opgesteld, waarin de terugbetaling wordt geregeld. Alle informatie over de aanvragers wordt na behandeling vernietigd, waardoor privacy gegarandeerd wordt.

Donaties
Donaties of giften zijn welkom op : NL 41 RABO 0373740220 ter attentie van het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum.