Naast de cursussen, die worden aangeboden door de Pastorale School van het Bisdom, worden door het jaar heen verschillende cursussen en lezingen georganiseerd door de Jaarthemagroep van onze Parochie en door de groep Thee met Thema en door het Leerhuis.