Afbeelding_41e_jaargang_Leerhuis_Oosterbeek.JPGOver Paulus’ visie op de vrouw spreekt pastoor Ton Sip uit Budel op 3 oktober als eerste in de tien bijeenkomsten van Leerhuis Oosterbeek 2022-2023: de 41e jaargang sinds 1982. Dit jaar is het thema: Eva of Madonna, de vrouw in het heilig boek van het jodendom, de Tenach, en in vroegchristelijke geschriften.

In de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek, verzorgt pastoor Sip maandag 3 oktober om 20.00 uur de opening. De volledige titel van zijn lezing luidt: Paulus’ visie op gemeenschap, seksualiteit en de vrouw. Pastoor Sip spreekt over de samenhang tussen deze begrippen in de oorspronkelijke en huidige betekenis.

Wie open staat voor de Bijbel en voor de relatie tussen joden en christenen, wie er vragen over heeft en naar inspiratie zoekt, is welkom. Het leerhuis gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek, waaraan onze parochie deelneemt. In de tien bijeenkomsten treedt steeds een andere spreker op, die is ingevoerd in het thema. De Vredebergkerk is telkens de plaats van samenkomst. Het volledige programma met data, sprekers en onderwerpen vindt u in de folder in de bijlage.

Informatie en aanmelding:
Voor informatie mailt u naar roseline_enklaar@live.com, of u belt haar op (06) 29270244.
U kunt u opgeven voor de gehele leergang door vóór 1 oktober € 55,- over te maken naar rekening naar rekening NL09 RABO 0153 4883 28 ten name van E.J. Schoevaars onder vermelding van: Leerhuis. Parochiaan Eduard Schoevaars is penningmeester van Leerhuis Oosterbeek. Als de hoogte van het bedrag voor u een bezwaar vormt, kunt u met hem in overleg treden. 

U kunt ook een enkele avond bijwonen tegen betaling van € 7,50.

Veertig jaar geleden begonnen blijft Leerhuis Oosterbeek actueel voor wie het geloof en leven meer inhoud wil geven.