Via het hoofd Geestelijke Verzorging (Taco Bos) van het psychiatrisch ziekenhuis van Pro Persona in Wolfheze kregen wij bericht dat men op zoek is naar een paar mensen die op zondag ondersteuning willen bieden bij de oecumenische vieringen. De vieringen zijn laagdrempelig en oecumenisch. Samengevat gaat het om één of twee nieuwe leden voor de “opbrengcommissie”. Zij ondersteunen bij de dienst. En om Kerkvrijwilligers. Zij zorgen, zo nodig, voor begeleiding van de cliënten die de dienst bezoeken. Voor beide is de tijdsinvestering ongeveer van 10.00 tot 12:00 uur. 

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u meer informatie krijgen via Taco Bos: tel 026-4833130 of via Antoinet Verborg: tel 026-3391870

 

Mensen met een verstandelijke handicap hebben behoefte aan een eigen leven, een eigen plek om te wonen, een goede daginvulling, vriendschappen. Voor veel cliënten van ‘s Koonings Jaght in Schaarsbergen (onderdeel van Siza Dorp Groep.) is dat laatste vooral geen gemakkelijke opgave. 

Al jaren is er een actieve groep mensen uit Oosterbeek die (gemiddeld 5x per jaar) koken voor de dak-en thuislozen in Arnhem. Omdat deze kookgroep nog enkele medewerkers kan gebruiken vragen wij mensen die dit team willen komen versterken. 

Zondagmorgen 9.45 uur komen de vrijwilligers, die de beurt hebben om bewoners naar de kerkdienst te begeleiden, bijeen in het pastoraal centrum. De complete groep is aanwezig en ook de pastor die voor zal gaan in de dienst. Ze begroeten elkaar en drinken een kopje koffie.