Zondagmorgen 9.45 uur komen de vrijwilligers, die de beurt hebben om bewoners naar de kerkdienst te begeleiden, bijeen in het pastoraal centrum. De complete groep is aanwezig en ook de pastor die voor zal gaan in de dienst. Ze begroeten elkaar en drinken een kopje koffie.

Is er nog een mededeling? Misschien een afwijking van de normale gang van zaken, een ziekmelding of is iemand overleden? Dan vertrekken we met 3 vrijwilligers naar de Pleinen (de huizenrechts en links bij de ingang van het terrein), de anderen gaan naar de Triade, één van hen rijdt de “witkar”. Op de afdelingen vragen we wie er mee wil naar de kerk. Dit is de Opstandingskerk op het terrein. Afhankelijk van stemming of weer willen de bewoners lopen of in het busje, de “witkar”. De vrijwilliger kent vaak de bewoners, groet en maakt een praatje. Aangekomen klinkt in de kerk al het orgel. De pastor begint de dienst met een begroeting en vraagt wie de kaarsen wil aansteken. Dit doen de bewoners zelf en daar zijn altijd wel liefhebbers voor. Het is een oecumenische dienst van Woord en Tafel of Woord met zorgvuldige teksten en goed gekozen liederen die door allen graag gezongen worden. Het is een voorrecht deze diensten mee te mogen maken en te ervaren hoe troostend en verrijkend voor de bewoners en de andere aanwezigen. Na de dienst, terwijl de organist vaak nog speelt is er koffie. Dan weer terug naar de afdelingen, iedereen goede zondag gewenst. Tegen 12 uur is de vrijwilliger weer thuis.

Wie voelt ervoor eens in de 6 weken kerkvrijwilliger te zijn?

Ook fijn als jongeren zich zouden aanmelden.

Wilt u/wil je meer weten? bel Lies van der Waals, 026 3335829.