Mensen met een verstandelijke handicap hebben behoefte aan een eigen leven, een eigen plek om te wonen, een goede daginvulling, vriendschappen. Voor veel cliënten van ‘s Koonings Jaght in Schaarsbergen (onderdeel van Siza Dorp Groep.) is dat laatste vooral geen gemakkelijke opgave. 

Zij hebben vaak alleen contact met hun begeleiders en hun familie. Mogelijk kunt u iets voor hen betekenen:

door bezoekrelatie te worden.

Als bezoekrelatie bouwt men een persoonlijke band op met een cliënt met een verstandelijke handicap. Samen met hem of haar onderneemt u regelmatig activiteiten die u beiden aanspreken: wandelen, winkelen, naar de dierentuin, op een terrasje zitten. Waar het om gaat is dat de cliënt ervaart dat u er speciaal voor hem of haar bent.

Een persoonlijke band opbouwen vraagt tijd en geduld. Mensen met een verstandelijke handicap hebben duidelijkheid en structuur nodig: de cliënt moet op u kunnen rekenen. Regelmatig contact is daarom belangrijk. Maar u doet er de cliënt een groot plezier mee; dat ervaren kan veel voldoening geven. Van de groepsleiding, en vooral van de persoonlijk begeleider van de cliënt met wie u een bezoekrelatie heeft krijgt men begeleiding en ondersteuning.
Bezoekrelatie worden?
Bent u 18 jaar of ouder en hebt u affiniteit met mensen met een handicap, dan kunt u bezoekrelatie worden. Tijdens een persoonlijk gesprek maken we kennis en praten we over uw verwachtingen en motivatie. Daarna maakt u kennis met de cliënt, in zijn of haar woonomgeving. Als het “klikt” gaat u het contact verder uitbouwen. Na een half jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt u officieel ingeschreven als bezoekrelatie.

Belangstellenden kunnen elke donderdag contact opnemen met:

Anneke Peters, Bureau Bemiddeling Bezoekrelaties, tel.: 026-4836826.

Voor meer informatie én ervaringsverhalen van bezoekrelaties: www.SizaDorpGroep.nl