Leon Feijen (diaken en verpleegkundig specialist psychiatrie) verzorgt de cursus ‘Communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk’. Deze cursus is bedoeld voor parochiële vrijwilligers met als aandachtgebied(en): ziekenbezoek; nabestaanden; avondwakes en uitvaartbegeleiding; stervensbegeleiding en rouwverwerking.