Leon Feijen (diaken en verpleegkundig specialist psychiatrie) verzorgt de cursus ‘Communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk’. Deze cursus is bedoeld voor parochiële vrijwilligers met als aandachtgebied(en): ziekenbezoek; nabestaanden; avondwakes en uitvaartbegeleiding; stervensbegeleiding en rouwverwerking. 

Vrijwilligers uit overige werkgroepen die zich willen verdiepen in de lesstof en daarbij een bruikbare relatie zien met hun vrijwilligerswerk, zijn uiteraard ook welkom. De cursus heeft als doel om twee verschillende benaderingswijzen van pastorale zorg binnen het vrijwilligerswerk te leren herkennen en daarbij de aangeleerde communicatieve vaardigheden in te zetten. Verder leren de studenten vraagstukken rondom het levenseinde herkennen.

Meer informatie over de Pastorale School, de extra modules, de lesplaatsen en aanmelden: www.aartsbisdom.nl

Van harte aanbevolen!