De Zonnebloem - van oorsprong katholiek- is nu een algemene stichting, met als belangrijkste taak het regelmatig bezoeken van langdurig zieken, ouderen, of mensen die weinig contacten hebben. Het werk wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers.

De Zonnebloem behoort niet tot Bernulphus Goede Buur; wij staan op goede voet en maken zo nodig gebruik van elkaars diensten ; zo vergadert de Stichting vaak in de Trefzaal van onze kerk en organiseert uitstapjes en bijeenkomsten waar ook onze parochianen aan deelnemen.

Jaarlijks vindt in September de Nationale Ziekendag plaats.
Contactpersoon: Pauline Woudenberg tel: 026-3706090