Zoals u wellicht weet is de kerk iedere dag open tussen 9.00 uur en ongeveer 16.00 uur. U kunt dan even de kerk inlopen of een kaarsje opsteken in de Mariakapel. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Vanaf oktober willen we proberen om ook op zaterdag de kerk open te houden van 11.00 uur tot 15.00 uur. Steeds vaker blijkt hoe fijn mensen het vinden als ze even in de kerk kunnen komen om wat rond te kijken, een kaarsje op te steken of zo maar even te zitten.  We willen dan ook graag dat er gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn om u en anderen te ontvangen voor een vraag of een praatje. We willen daarmee ook een beetje zorg voor elkaar hebben, zeker nu er nog maar eens in de 14 dagen een viering is. Aanvankelijk zal de pastoraatsgroep deze opening verzorgen, maar wij vragen uitdrukkelijk of er onder u mensen zijn die deze taak van gastvrouw of gastheer mee op zich willen nemen, zodat de belasting voor allen minimaal is en de zorg voor onze gemeenschap maximaal wordt. Opgeven kan via het secretariaat of op de zaterdagmorgen! Welkom!!

De pastoraatsgroep