Met de fusie in 2010 van 11 parochies tot een grote parochie - de Z. Titus Brandsma parochie - is de pastorale organisatie in de verschillende locale geloofsgemeenschappen aanzienlijk veranderd. De, inmiddels 7, overgebleven geloofsgemeenschappen hebben gezamenlijk te maken met een pastoraal team van 2 pastores. Daarnaast heeft iedere locatie een Pastoraatsgroep, bestaande uit een aantal leken. Deze Pastoraatsgroep fungeert als geweten van de plaatselijke gemeenschap en coördineert de pastorale activiteiten.