Nu al weer een aantal maanden geleden zijn we begonnen met het openstellen van de kerk op zaterdag. Een groepje enthousiaste mensen is hiermee begonnen. De redenen om iemand aanwezig te laten zijn tijdens die openstelling zijn: informatie te kunnen geven, gastvrij te zijn en eventuele signalen door te geven. We willen gastvrij zijn voor de mensen die, mogelijk al winkelend, onze kerk passeren. De ervaringen tot nu toe zijn dat er iedere zaterdag wel een aantal bezoekers komt. Er zijn leuke ontmoetingen: een groepje mensen dat net een lezing over Toorop heeft gehad en nu de Kruisweg in het echt kan bekijken, mensen die het fijn vinden hun gedachten over de huidige kerk eens te delen, mensen, die zomaar even een kopje koffie drinken, een kaarsje opsteken, informatie inwinnen of een berichtje doorgeven. 

Vanaf oktober is de pastoraatsgroep begonnen met  “open kerk” op zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. We willen dan de kerk open houden voor mensen die graag even een kerk binnen lopen, een kaarsje op willen steken, even een praatje willen maken of voor hen die zo maar even in de kerk willen zitten, of de prachtige Toorop staties willen bekijken. We zijn aanspreekbaar voor degenen die dat willen. 

Op 27 november 2013, alweer even geleden, heeft Hans Lammers een bijeenkomst georganiseerd over bezoekwerk. Een aantal onder u heeft daaraan deelgenomen. Uitgangspunt is dat bezoekwerk heel belangrijk is en ook van wezenlijk belang voor de kerk. Hans schreef toen: “Je mag het gerust beschouwen als het cement van onze gemeenschappen”. Het lijkt ons de komende tijd ook steeds belangrijker te worden. 

Zoals u wellicht weet is de kerk iedere dag open tussen 9.00 uur en ongeveer 16.00 uur. U kunt dan even de kerk inlopen of een kaarsje opsteken in de Mariakapel. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Vanaf oktober willen we proberen om ook op zaterdag de kerk open te houden van 11.00 uur tot 15.00 uur. Steeds vaker blijkt hoe fijn mensen het vinden als ze even in de kerk kunnen komen om wat rond te kijken, een kaarsje op te steken of zo maar even te zitten.