Op 27 november 2013, alweer even geleden, heeft Hans Lammers een bijeenkomst georganiseerd over bezoekwerk. Een aantal onder u heeft daaraan deelgenomen. Uitgangspunt is dat bezoekwerk heel belangrijk is en ook van wezenlijk belang voor de kerk. Hans schreef toen: “Je mag het gerust beschouwen als het cement van onze gemeenschappen”. Het lijkt ons de komende tijd ook steeds belangrijker te worden. 

In onze geloofsgemeenschap is al jaren een groep actief als contactpersoon voor de verzorgingshuizen. Deze groep is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Daarom willen wij vanuit de pastoraatsgroep aan het belangrijke onderwerp contact en bezoek in de komende tijd meer aandacht gaan besteden. Marijke Wasser zal hierin ondersteunen. Een aantal mensen dat deelgenomen heeft aan de avond met Hans Lammers ontvangt een uitnodiging om verder mee te denken over het vorm geven van het bezoekwerk en om concrete plannen te maken en stappen te zetten. Graag komen wij ook in contact met mensen die hieraan mee willen doen.

Als u hier voor voelt meldt u zich dan via telefoon, e-mail of gewoon persoonlijk bij mij!
Antoinet Verborg, pastoraatsgroeplid profiel Diaconie Tel 026-3391870; e-mail: schootverborg@hetnet.nl