Als lid van de pastoraatsgroep houd ik me vooral bezig met alles wat met diaconie te maken heeft. Vanuit de wens om in de maatschappij als kerk zichtbaar te zijn en te blijven is vanuit de diaconieën van de verschillende kerken in Oosterbeek-Heveadorp-Wolfheze-Heelsum en Renkum de gedachte ontstaan om veel meer samen te gaan werken. Tot vorig jaar was er het Steunfonds, waarin de kerken en de gemeente Renkum participeerden. Dat Steunfonds is opgeheven omdat het niet (meer) aan zijn oorspronkelijke doel (snelle hulp in noodgevallen) voldeed. 

Door het wegvallen van het Steunfonds viel ook het contact van de diaconieën van de verschillende kerken weg. Direct na het opheffen van het Steunfonds is door de kerken de wens uitgesproken om met elkaar samen te werken op diaconaal gebied. De diaconieën van de verschillende kerken hebben elkaar daarna verschillende keren ontmoet en zijn bezig gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Een voorbeeld is de hulp aan Vluchtelingen (voorzien van o.a. fietsen) en contact met Vluchtelingenwerk. Vanuit de Bernulphuskerk en de kerk in Renkum participeren de P.C.I. werkgroepleden in dit overleg. We zijn eigenlijk een interkerkelijk diaconaal platform in oprichting. Doel is zichtbaar te zijn en te blijven in de maatschappij. Acute nood te lenigen en samen op te trekken bij verschillende projecten. Een van de acties die we willen doen is een paar keer per jaar aandacht voor een gemeenschappelijk diaconaal doel. In november zal dit aandacht voor hospices zijn. In de Titus Breed van deze maand leest u daar meer over.

Voor meer informatie en of hulpvraag(en) neemt u contact op met Antoinet Verborg (026 3391870 // 06-44902176)