Velen zullen zich nog de restauratie van ons kerkgebouw in de 90-er jaren van de vorige eeuw herinneren. De kerk werd onder leiding van en met inbreng van veel deskundige parochianen grondig gerestaureerd. Belangrijke projecten in die restauratie waren de leien dakbedekking, het schilderwerk van wanden en pilaren en de kruiswegstaties van Jan Toorop. Het resultaat heeft vervolgens veel bewondering en complimenten opgeleverd.

We zijn dan ook best trots op ons prachtige kerkgebouw dat voor velen het centrum is voor ontmoeting, bezinning, en vieringen van lief en leed binnen onze gemeenschap. Daarom hopen we dat de kerk, in goede staat van onderhoud, ook in de toekomst zal kunnen blijven functioneren.

Indertijd hebben wij dankzij genereuze bijdragen van onze parochianen in reactie op verschillende inzamelingsacties, de middelen voor die restauratie voor een groot deel uit eigen kring verkregen. Daarnaast verwierven wij grote bijdragen van Oosterbeekse fondsen.

De stichting heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld onder meer door de uitgifte van obligaties.

In Bernulphus Tussentijds van mei dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de naamsverandering van de stichting, van “Bernulphus uit de steigers” naar “Vrienden van de Bernulphus” en tegelijkertijd over de verbreding van de doelstelling. Als de statutaire doelstellingen werden vermeld:

De stichting stelt zich ten doel aangelegenheden van de katholieke gemeenschap in Oosterbeek en wijder in de gemeente Renkum te bevorderen waar onder:

 > Het in stand houden van de St. Bernulphuskerk

> Het versterken van de onderlinge verbondenheid binnen de katholieke gemeenschap in Oosterbeek

> Uitwerking geven aan de oecumenische gedachte.

En al wat daartoe kan bijdragen in de ruimste zin des woords.

Voor 2010  bestond er een door het bisdom opgelegd samenwerkingsverband van 11 parochies, waaronder ook onze parochie viel. In 2010 werd dit samenwerkingsverband omgezet in één nieuwe parochie. Een en ander zoals in Bernulphus Tussentijds van april dit jaar is besproken in een artikel van de stuurgroep Veluwe-Rijn. In verband daarmee is ons parochiebestuur op 31 december 2009 in zijn geheel afgetreden om plaats te maken voor het bestuur van de nieuwe parochie, waarin de voormalige parochies als geloofsgemeenschappen voortbestaan.