Het Leerhuis Oosterbeek organiseert nu voor het 37e jaar een cyclus van 10 avonden waar gerenommeerde sprekers in een uitgebreide lezing hun visie geven over een door ons gekozen onderwerp. Na een korte pauze volgt dan een levendige discussie. Dit jaar is het thema:  Wat kregen wij mee? Maak de aarde leefbaar.

Geloven: iets voor achter de voordeur. Dat wordt veel gezegd, maar hoe zou je die oude teksten kunnen lezen zonder te merken, dat het juist veelvuldig over vóór die deur gaat. Geboden, verboden, regels, oproepen, waarschuwingen, gejammer, verzuchtingen, recht, onrecht. Het gaat telkens over hoe mensen met elkaar omgaan. Dat wordt meegegeven, als we door die deur naar buiten gaan, een bijdrage vanuit de schriften aan de samenleving. Is niet een behoorlijk deel van onze “normen en waarden” daarop gebaseerd of door geïnspireerd? In een tijd, dat sommigen gruwelijke misdaden begaan met een beroep op Gods naam, is het des te meer van belang te onderzoeken wat wel en wat niet aan die teksten uit Bijbel en Koran toegeschreven kan worden. Dit seizoen in het Leerhuis dus teksten die iets zeggen over de maatschappij “vóór de voordeur”.

Hartelijk welkom op een van de dinsdagavonden in de Vredebergkerk te Oosterbeek om 20.00 uur.

Kosten voor 10 avonden, inclusief koffie/ thee: 55 euro. Afzonderlijke avond 7,50 euro

Raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis

Aanmelden bij de secretaris: 026-3335770 of roseline_enklaar@live.com