Een bezoekersaantal van rond de 100 gaf aan dat de belangstelling voor het fenomeen Nationale Ombudsman én de inleider, oud dorpsgenoot Reinier van Zutphen, groot was. Hij hield een boeiend en bezield betoog over de vele ins en outs van het instituut Ombudsman, dat in Nederland dateert van 1982. De eerste Ombudsman werd in Stockholm benoemd in 1810. Deze reisde het land door met de opdracht om te controleren of het ambtenarenapparaat goed functioneerde ten opzichte van de burger. Eigenlijk geldt dit hier ook. Op het bureau van de Ombudsman werken 170 medewerkers o.l.v. Van Zutphen, die in 2015 door de Tweede Kamer is benoemd voor 6 jaar. Het is een onafhankelijk en onpartijdig Hoog College van Staat, net als de Rekenkamer en de Raad van State. In 2017 kwamen er 3000 klachten binnen. Slechts in 300 gevallen leidde de klacht tot een ’oplossing bij de burger’.