Witte Donderdag Eucharistieviering vanuit de St. Johannes de Doper Geboorte kerk te Wageningen.
Celebrant: pastoor Henri ten Have.

https://www.facebook.com/plugins/video.php