PaaseierenTweede Paasdag ofwel Paasmaandag is een van de Hoogfeesten. De Evangelielezing verhaalt van de leugen van Sanhedrin, namelijk dat Jezus niet was opgestaan maar gestolen door zijn discipelen. Jezus laat zich echter voor de eerste keer al zien, aan de vrouwen (Mattheüs 28, 8-15).Read full article on Corona nieuws