VAN DE REDACTIE
Na vele, vele jaren heeft Harry Kempen een punt gezet achter zijn activiteiten als redactielid van BERNULPHUS TUSSENTIJDS. Jarenlang heeft hij zich ingezet om -met het verzamelen van bijzondere artikelen- de mensen te betrekken bij de activiteiten in onze kerk. Daarbij speelde de lay-out van Bernulphus Tussentijds een belangrijke rol. Hierbij willen we Harry heel hartelijk danken voor zijn inbreng, deskundigheid, betrokkenheid, wijsheid en doorzettingsvermogen. Het belang van een eigen Nieuwsbrief voor onze locatie vindt hij erg belangrijk.
Redactie en Locatieraad

 

VAN DE LOCATIERAAD
Een zomer met Corona-richtlijnen, waarin ook kerk-zijn verandert!
Op 13 maart veranderde onze wereld, ook binnen de kerk. De intellectuele lockdown bepaalde ons leven. Deelname aan vieringen werd digitaal, de koren gingen vervroegd met vakantie, samenkomsten werden afgelast.
Vanaf Pinksteren wordt ruimte gegeven voor een bescheiden nieuwe start met passende ruimtes, de kerkruimten worden aangepast met looplijnen, voorlopig gaat deelname aan vieringen op reservering en bij binnenkomst reinigen we onze handen.
Hieronder treft u een overzicht van alle bindende richtlijnen, die het bisdom ons in navolging van RIVM en overheid heeft verstrekt.
Voor de ouderen onder ons was het een (heel) stille tijd. We hebben geprobeerd in contact te komen en te blijven met onze parochianen vanaf 85 jaar, via een kaart met de afbeelding van één van de staties van Jan Toorop of een passend gedicht en afgelopen weken hebben we met alle 85-plussers, in ons bestand (waarvan het telefoonnummer bekend was) telefonisch contact gehad. Dat leverde veel mooie gesprekken op. Het is onze bedoeling hiermee door te gaan, als daar bij betrokkene behoefte aan is.
Het is heel goed dat het overleg over de toekomst van onze kerk en locatie weer kon worden opgepakt. Wij verwachten dat aan het einde van de zomer daarover meer nieuws te melden is. Verder is de brainstorming over de inhoud, onder leiding van Guido Dieteren, die stond voor 13 mei, afgelast. Als er weer ruimte zal zijn voor breder beraad, pakken we die discussie zeker weer op.
Weet uw kerk te vinden als u ons nodig heeft, in deze Coronatijden blijven wij dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 06 4058 3803 en mailadres: titus.oosterbeek@gmail.com

 

RICHTLIJNEN VOOR KERKBEZOEK
(een samenvatting uit het gebruiksplan voor de kerken)
Heb je koorts of ben je verkouden, blijf dan thuis
Houdt afstand, minimaal 1,5 m, regel geldt niet voor personen, die samenwonen
Kom niet allemaal tegelijk, kom ruim op tijd en wacht buiten op gepaste afstand! Kerkgangers worden in het portaal opgevangen en aldaar gevraagd naar reservering en gezondheid.
Collectemandjes staan in de hal
In de hal handen ontsmetten, ontsmettingsgel staat links bij opgang van de trap
U wordt door een begeleider rechtstreeks naar uw plaats gebracht, er is geen vrije plaats keuze. Liturgieboekjes liggen op de plek. De te gebruiken route is duidelijk aangegeven op de vloer
De voorganger reikt de communie uit op één punt (achter plexiglas), ook hier handen ontsmetten, gel staat hier klaar
In de maand juni zijn er twee vieringen in onze kerk: donderdag 18 juni om 9.00 uur en zaterdag 27 juni om 17.00 uur.
In deze vieringen zijn 30 kerkgangers welkom, en VOL=VOL. U kunt reserveren via mail: titus.oosterbeek@gmail.com of telefoon 06 4058 3803.
Bij reservering dient u naam en telefoonnummer op te geven (dit is op voorschrift van het RIVM, zodat in geval van corona besmetting contacten kunnen worden getraceerd).
En verder: de Mariakapel blijft open, wel met de beperking tot een persoon, omdat er één deur is voor in- en uitgaan.
Het zal even wennen zijn voor ieder van ons, maar CORONA BESTRIJDEN WE SAMEN, ook in de kerk.
Graag weer tot ziens in onze Bernulphuskerk en blijf gezond!
Molleke Willems, voorzitter locatieraad

 

Weer eucharistievieringen mét kerkgangers in onze zeven kerken
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen vanaf 1 juni iets versoepeld. Dat geldt voor veel sectoren van de samenleving en gelukkig ook voor de kerken. Er mogen weer eucharistievieringen gehouden worden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni kunnen de aanwezigen ook de communie ontvangen.

Anderhalvemeter-team
In onze parochie heeft pastor Guido Dieteren samen met Kika IJsselmuiden een ‘anderhalvemeter-team’ gestart, waarin ook een vertegenwoordiger van iedere geloofsgemeenschap zitting heeft. Het team heeft gekeken naar de liturgische mogelijkheden voor de maand juni. Omdat enkel eucharistievieringen zijn toegestaan en omdat het pastoraal team en het parochiebestuur het niet verantwoord vinden om onder de huidige omstandigheden onze emeriti te laten voorgaan, zal er voor de maand juni een beperkt liturgieaanbod zijn.

Vieringen in Wageningen en elders in onze parochie
Tot en met het aankomend weekend blijft in onze Titus Brandsmaparochie alles hetzelfde als de afgelopen maanden.
Zondag 7 juni jl. is er een viering in onze kerk geweest. Deze kunt u nog online bekijken op www.ztitusbrandsmaparochie.nl. en dan de knop Titus Brandsma TV
De twee weekenden erna zullen ieder weekend in Wageningen twee vieringen gehouden worden: op de zaterdagavond om 19.00 uur en op de zondagochtend om 9.30 uur. Daarnaast zijn er op zondag twee internationale vieringen.
In de andere zes kerken is er ergens in die drie weekenden één eucharistieviering. Ook kunt u sommige vieringen online volgen of later terugkijken op de parochiewebsite: www.ztitusbrandsmaparochie.nl.

Aanmelden en reserveren
U kunt enkel bij de viering in uw kerk aanwezig zijn, wanneer u hiervoor van tevoren gereserveerd heeft.
Daarnaast gelden er in de kerk strikte voorschriften om de anderhalve meter afstand te garanderen en te waken over een ieders gezondheid. Ook daarover leest u in deze nieuwsbrief. Ondanks deze beperkende maatregelen wensen wij u mooie en inspirerende vieringen toe.
Het pastoraal team en het parochiebestuur

Liturgierooster juni 2020

Dinsdag 9 juni 19.00 uur Wageningen (Engelstalig)
Woensdag 10 juni 09.00 uur Wageningen
Donderdag 11 juni 18.30 uur Veenendaal
Vrijdag 12 juni 09.00 uur Wageningen
Zaterdag 13 juni 17.00 uur Rhenen (ook online)
19.00 uur Wageningen
Zondag 14 juni 09.30 uur Wageningen (ook online)
11.00 uur Veenendaal
13.00 uur Wageningen (Engelstalig)
18.30 uur Wageningen (Engelstalig)
Dinsdag 16 juni 09.00 uur Ede
19.00 uur Wageningen (Engelstalig)
Woensdag 17 juni 09.00 uur Wageningen
Donderdag 18 juni 09.00 uur Oosterbeek
18.30 uur Wageningen
Vrijdag 19 juni 09.00 uur Wageningen
Zaterdag 20 juni 17.00 uur Renkum (ook online)
19.00 uur Wageningen
Zondag 21 juni 09.30 uur Wageningen (ook online)
11.00 uur Ede
13.00 uur Wageningen (Engelstalig)
18.30 uur Wageningen (Engelstalig)
Dinsdag 23 juni 09.00 uur Ede
19.00 uur Wageningen (Engelstalig)
Woensdag 24 juni 09.00 uur Wageningen
Donderdag 25 juni 18.30 uur Renkum
Vrijdag 26 juni 09.00 uur Wageningen
Zaterdag 27 juni 17.00 uur Oosterbeek (ook online)
19.00 uur Wageningen
Zondag 28 juni 09.30 uur Wageningen (ook online)
11.00 uur Bennekom
13.00 uur Wageningen (Engelstalig)
18.30 uur Wageningen (Engelstalig)
Dinsdag 30 juni 09.00 uur Ede
19.00 uur Wageningen (Engelstalig)

OMZIEN NAAR ELKAAR

Parochianen van 90 jaar en ouder van onze locatie hebben onlangs een kaart ontvangen met een gedicht van oud-kapelaan van onze kerk, Theo de Wit. Op veler verzoek drukken we hierbij zijn gedicht af:
Opstaan (door Theo de Wit)
soms sterft er iets in je
de eerste liefde
het enthousiasme van het begin
kan dat nog tot leven komen
soms is er iets gestikt
doodgedrukt
door de steen van macht en steeds meer
wie zal de steen van je graf wegrollen
als er niemand op je wacht
geen taak voor je open ligt
niemand je groet
stoelen zwijgen als een graf
waarom zou je dan nog opstaan
diep weggezakt
in de chaos van je verleden
in de bodemloze put van tegenslagen
diep weggezakt
in een graf van verdriet
wie tilt je daaruit
IK, zegt God
ik zal je eerste vuur weer doen ontvlammen
ik stuur je mijn engelen
om de steen van je graf weg te rollen
zodat je leven weer open wordt
je vrij kunt ademen
ik zal je uit je graf tillen
het stof van je afschudden
ik zal je bij de hand nemen
je doen opstaan
meegezogen
door de wind
van Jezus mijn zoon
die is opgestaan uit de doden.

Ook de ouderen van 85 tot 90 jaar hebben een kaart van één van de staties van Jan Toorop gekregen met onderstaand gedicht van de hand van Willem Wilmink met als titel: “Echtpaar in de trein”. Daaronder heeft René Hornikx zijn uitleg gegeven van dit gedicht, dat ook te vinden is in het Jaarthemaboekje 2019-2020 van onze parochie z. Titus Brandsma. Ook deze twee versies willen we u niet onthouden.

Echtpaar in de trein voor Wobke door Willem Wilmink
Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.

Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.

Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.

Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.


De uitleg van René Hornikx van het gedicht “ECHTPAAR IN DE TREIN”
Ze zitten tegenover elkaar.
Hij rijdt vooruit, zij rijdt achteruit.
Zij ziet wat voorbij is, wat geweest is. Zij kijkt naar het verleden en ziet misschien méér dingen.
Zij kan heel precies beschrijven wat ze ziet. En ze vertelt wat voor haar dierbaar is.
Hij ziet wat er komen gaat. Hij kijkt naar de toekomst en ziet nog niet veel.
Beeldend vertelt hij over de toekomst. En hij tekent met woorden een droomwereld.
Zij wordt somberder. Zij ziet wat verdwijnt en verder naar het verleden afdrijft.
Zij treurt over wat nooit meer terugkomt, voorbij is. Haar wereld wordt kleiner.
Hij leeft steeds meer op. Zijn droom voedt zijn ziel. Hij droomt over wat komen gaat. Zijn wereld lijkt groter te worden.
Ze vertellen elkaar wat ze zien. Het is goed om elkaar te vertellen wat je ziet.
Af en toe wisselen van plaats, dat is kostbaar.
Want zo kunnen we vandaag leven met het dierbare uit het verleden en de dromen van morgen.

Diaconie
Collecte doelen diaconie
Op zondag 14 juni is de bestemming van de collecte van de diaconale (tweede) collecte voor Oase Oosterbeek.
Oase Oosterbeek onderhoudt tijdens de corona crisis, waarin bezoekers niet naar de Oase konden komen, contacten met de bezoekers. Dat wordt zeer gewaardeerd. De vaste lasten gaan ondertussen gewoon door. Daarom van harte aanbevolen!
Banknummer: NL52RABO0191877050 t.n.v. Oase Oosterbeek

Op zondag 28 juni is de bestemming van de diaconale (tweede) collecte voor Stichting Kruispunt Arnhem.
Stichting Kruispunt Arnhem, gevestigd in de Spoorwegstraat in Arnhem, vangt dak- en thuislozen op. Van harte aanbevolen! Vanuit de Raad van Kerken zijn wij o.a. betrokken bij het kookproject.
Banknummer: NL85INGB0007235757 t.n.v. Kruispunt Arnhem


Contact met 85+
Naast het contact met onze 85-jarige en oudere parochianen met een kaart en een gedicht, heeft vanuit onze geloofsgemeenschap een viertal mensen geprobeerd om via telefonisch contact te vragen hoe het gaat. Hieruit zijn mooie gesprekken voortgekomen. Mocht u geen contact hebben gehad en dat wel graag willen, laat het ons weten. Ook willen wij graag verder met ideeën over mogelijke activiteiten in de toekomst.
Tel. 06 40583803


Vraag vanuit PCI (Parochiele Caritas Instelling)
De PCI-werkgroep Oosterbeek is op zoek naar (tijdelijke) woonruimte in de gemeente Renkum (liefst Oosterbeek) voor een jonge vrouw van 37 jaar, die in de Coronacrisis terug is gekomen naar Nederland. Weet u een woonruimte waarvan zij tijdelijk gebruik kan maken: laat het weten via 06 44902176 (Antoinet Verborg).


THEE MET THEMA
Bij het zoeken naar films heeft de werkgroep Thee met Thema regelmatig het oog laten vallen op Movies that Matter. De organisatie daarvan loopt natuurlijk ook tegen allerlei corona-problemen aan. Daar hebben zij het volgende op bedacht. De komende drie weken wordt elke week een film gereedgezet om thuis te bekijken, en rondom de film is een verdiepingsprogramma met de filmmakers, dat je via ZOOM kunt bekijken en waarin je eventueel ook zelf kunt meepraten. De film is te zien 48 uur vóór en 48 uur ná het tijdstip van het verdiepingsprogramma.
U vindt hier het filmschema en uitleg hoe het werkt:
https://www.moviesthatmatter.nl/events
Leo van Weele

LIEF EN LEED
In Memoriam
Op 24 november is –na een kort ziekbed– overleden mevrouw Tiny Wilhelmina van Brakel-Hesseling. Ze woonde aan de Wilhelminastraat 22 alhier.
Op 25 januari overleed dhr. Godefriedus de Beyer (Frits) in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde aan de Beatrixweg 5 in Oosterbeek.
Op 16 februari overleed mevrouw Bernadina, Wilhelmina, Gerarda, Maria, (Ineke) van Kerkhof op 64-jarige leeftijd. Ze woonde aan de Van Limburg Stirumweg 20 in Oosterbeek.
Op 4 juni is overleden mevrouw Theresia Maria Johanna (Resi) Heynen. Ze woonde op Het Schild in Wolfheze. Ze werd 93 jaar.