Al jaren wordt op woensdagavond in de Bernulphuskerk in Oosterbeek een oecumenisch avondgebed gehouden. Dit avondgebed heeft een meditatief karakter. We zingen liederen uit Taizé, lezen uit de Bijbel, zijn stil met elkaar, en doen voorbeden. Door de jaren heen is een vaste kern ontstaan, die er voor zorgt dat dit gebed (ook tijdens vakanties) doorgaat. Ieder die wil vindt de kerk open en kan meedoen. Het avondgebed duurt een half uur (van 19.00 – 19.30); erna is er mogelijkheid van ontmoeting met een kop koffie of thee. 

Eens per twee jaar is er, tijdens een ouderenviering, een gemeenschappelijke ziekenzalving en of ziekenzegen. Deze wordt toegediend door een priester die de zieke/oudere zalft met de Heilige Olie. Naast degene die het sacrament wil ontvangen zijn vanzelfsprekend ook familieleden van harte welkom in deze viering.

Driemaal per jaar vindt er in Oosterbeek, afwisselend in de verschillende plaatselijke kerken, een oecumenische kerkdienst plaats: in de gebedsweek voor de eenheid, in de vredesweek en op oudejaarsavond.

Wat is een Thomasviering? Deze is ontstaan in het Finse Helsinki en is gericht op mensen van wie het geloof niet zo rotsvast is, die het niet zeker weten of reserves tonen. In het spoor van de discipel Thomas, die (ten onrechte?) de ongelovige genoemd wordt, gaan we gezamenlijk uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons kan inspireren.

Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen, voor gelovigen met vragen. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met hun twijfels, hoop en verlangen. De vieringen zijn bedoeld voor hen die op zoek zijn naar ruimte en rust, eenvoud en meditatie, verwondering en verrassing. Met name gericht op volwassenen, van alle leeftijden. Belangrijk is een sfeer van warmte, openheid, respect en een eigentijdse uitstraling.