In het eerste nummer van BT, januari 2017, berichtten wij u over het begin van de herinrichting en alles wat daarmede samenhing en nu twee maanden later zijn de werkzaamheden afgerond, hebben de vrijwilligers ’t stof uit hun kleren geschud, heeft de kerkvloer een schrobbeurt gehad en kunnen we terugkijken op een succesvolle klus in goede samenwerking en met een prachtig resultaat. Er is in de maanden tijdens de verbouwing bijzonder hard gewerkt door onze vrijwilligers en het resultaat mag er zijn. 

Gelukkig is er goed omgegaan met onverwachte tegenvallers en vieringen; iedereen begreep dat deze “kerk in beweging” soms extra creativiteit vroeg in handelen en denken. Het is lastig om namen te noemen, want er zullen dan ook mensen vergeten worden, maar zonder meer waren Jan Dennissen, Piet Scheeren, Henk Kip, Harry Besselink, Jan van Eijk, Miep Geutjes, Marijke Wasser, Jan Otten en Harry Kempen onvermoeibare steunpilaren in het gehele proces. Tijdens de viering van zondag 9 april a.s. sluiten wij de werkzaamheden feestelijk af, en daarnaast gedenken wij die zondag dat Dick van der Meer 50 jaar organist is, waarvan 35 jaar verbonden aan de Bernulphus. U bent van harte uitgenodigd voor de viering van zondag 9 april a.s. om 10.00 uur in onze Bernulphus. Na afloop is er wat lekkers en een drankje tot slot. Nogmaals heel veel dank aan onze vrijwilligers en graag tot ziens op 9 april ! Molleke Willems, voorzitter locatieraad