Al vele jaren is onze (oude) pastorie niet meer van dienst voor de Bernulphus, haar bedienaren en parochianen. Pastoor Wissing was de laatste die de pastorie heeft bewoond. daarna heeft Rikje met haar kleinschalige kinderopvang enige tijd de pastorie gebruikt, maar nu is al vele jaren is kinderdagverblijf de Groene Weide hoofdhuurder en goede gebruiker van de pastorie. Voor een parochie is beheer van vastgoed geen primaire activiteit. 

Dat geldt ook voor de Titus Brandsma Parochie, zeker als dat vastgoed niet ten dienste staat van de gemeenschap en daarom is uiteindelijk besloten het verzoek van de huurder in te willigen om het pand te mogen kopen.  Inmiddels heeft het bisdom ook formeel toestemming daarvoor verleend. Het afstoten van de pastorie heeft tot gevolg dat tot het perceel behorende ruimten zoals de toiletten, maar ook een groot deel van de tuin mee verkocht worden. Dit zal een kleine verbouwing in het achterste deel van de kerk tot gevolg hebben, waarbij keukentje, toiletten, drukkerij en toegang vernieuwd dan wel verplaatst worden. De koper van de pastorie neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verder zal er voor het materiaal van de kerkhofgroep een grote schuur worden gebouwd en krijgt de bloementuin een nieuwe plek. Uitvoering van deze werkzaamheden zal plaatsvinden in goed overleg met de naast betrokkenen.

Het is de bedoeling dat rond 1 oktober de overdracht van de pastorie zal plaatsvinden en direct daarna zullen de noodzakelijke werkzaamheden kunnen beginnen.

Namens de locatieraad,

Molleke Willems, voorzitter