In 2014 besloot het Parochiebestuur van de Zalige Titus Brandsma Parochie, uit bezuinigingsoverwegingen, het aantal vieringen op zondag terug te brengen. Een van de gevolgen hiervan was dat er in de St. Bernulphuskerk twee zondagvieringen per maand zouden zijn en ook in de O.L.V. van Lourdeskerk in Doorwerth. Zoals u wellicht weet stoppen de vieringen in de kerk in Doorwerth in februari 2018. Het pastoraal team biedt de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek de gelegenheid om weer vier zondagvieringen per maand te gaan houden. Het tot stand komen van de inhoud van de vieringen, de ondersteuning tijdens de viering (koster, lectoren, collectanten, muzikale begeleiding), het vervoer van en naar de kerk van mensen die er zelf niet meer kunnen komen en de organisatie van koffie na afloop, vergt inzet van veel vrijwilligers. 

In de huidige situatie slagen we er net in, dankzij de huidige groep vrijwilligers, om twee vieringen per maand naar behoren te verzorgen. De Locatieraad en de Pastoraatgroep zien geen mogelijkheid om, met de huidige groep vrijwilligers, uit te breiden naar vier vieringen per maand, en op gelijke wijze invulling te geven zoals nu in de twee vieringen gebeurt. Het is een lastig dilemma voor Pastoraatgroep en Locatieraad. Natuurlijk willen wij mensen zo vaak mogelijk gelegenheid geven samen te vieren. Daarom willen wij peilen hoe de mogelijkheden voor onze geloofsgemeenschap liggen. Liefst zouden we het aantal vrijwilligers verdubbeld zien, maar wij zijn er ons bewust van dat dit een onmogelijk in te vullen wens is. Wij zijn echter wel van mening dat er minstens twee personen voor het samenstellen van de liturgie bij moet komen, minstens twee kosters, twee lectoren, minstens twee mensen voor de koffie en ook een aantal chauffeurs als we mensen wekelijks op willen kunnen halen. Wij willen de eerste helft van 2018 doorgaan met twee vieringen per maand en dan intussen proberen de benodigde vrijwilligers te werven. Als dit lukt kunnen we in de tweede helft weer wekelijks een viering houden. Als het niet lukt moeten we vooral doorgaan met de twee goede vieringen per maand. Heeft u belangstelling of wilt u ook uw steentje bijdragen om met succes over te gaan op vier vieringen per maand, dan kunt u dat melden bij leden van Locatieraad of Pastoraatsgroep; bij hen kunt u ook altijd terecht voor informatie en vragen die u wellicht vooraf heeft. Wij hopen van veel mensen reactie te krijgen om samen goed te kunnen blijven vieren in onze St. Bernulphuskerk!

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep, Berry van Brakel, Miep Geutjes, Molleke Willems, Antoinet Verborg

(zie voor o.a. telefoonnummers binnenblad onder Algemene Gegevens)