Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren