Overweging, uitgesproken door Pastor Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
1e boek Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23.
Lucas 6,27-38.